1. OUTSOURCING
  2. KONTAKT
  3. DANE REJESTROWE
  4. LOGOWANIE

Company Accountancy & Taxes spółka z o.o. to spółka zaangażowana w nowoczesne rozwiązania w zakresie rachunkowości. Świadczy usługi outsourcingu księgowości na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. W swojej działalności stawia na innowacyjność, zmierzając do zintegrowania swoich usług z działalnością klienta. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych prowadzi do elastycznej wymiany on-line informacji i dokumentów, co pozwala na bieżące udostępnianie klientowi szeregu istotnych danych, w tym w szczególności odnośnie wyników finansowych jego działalności, stanu rozrachunków, stanów magazynowych, itp. Company Accountancy & Taxes spółka z o.o. świadczy również usługi związane z opracowywaniem zasad (polityki) rachunkowości oraz wdrażaniem pod kątem tych zasad programów komputerowych linii InsERT (Rewizor GT, Gratyfikant GT, Subiekt GT). Na indywidualne potrzeby klienta w Rewizorze GT tworzone są plany kont, definicje sprawozdań, w tym tzw. sprawozdań własnych, schematów importu dokumentów do dekretacji, automatów przeksięgowań oraz pieczęci księgowych. Natomiast programy Gratyfikant GT i Subiekt GT dostosowywane są pod względem możliwości importu generowanych w nich dokumentów do programu Rewizor GT i tworzenia na ich podstawie zapisów księgowych.